klasa pożarnicza1klasa pożarniczaparada Shumanaklasa humanistyczna

Klasa humanistycznaInnowacja zawiera warsztaty dziennikarskie, udział
w wykładach i seminariach w partnerskich uczelniach, intensywną naukę języków obcych, wyjazdy zagraniczne
w ramach programu Comenius, zajecia pozalekcyjne...

więcej>>

Klasy mundurowe 

Innowacje zawierają poszerzone treści kształcenia z zakresu przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, przygotowanie do służby w straży pożarnej i policji, pierwszą pomoc przedmedyczną, Dzień Mundurowy.

policyjna     pożarnicza

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

W związku z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego: uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych w okresie przerwy świątecznej, tj. od 22 – 24 grudnia 2014r., 29 – 31 grudnia 2014r. oraz 02 stycznia 2015r. proszę o złożenie pisemnego zgłoszenia w sekretariacie szkoły do dnia 19 grudnia 2014r.

Zebranie z Rodzicami

Dnia 16 grudnia 2014 r. odbędzie się zebranie z Rodzicami klas programowo najwyższych (klasy III LO i IV TAK). Zebranie rozpocznie się o godzinie 17.00

                                   Wykaz pracowni dla poszczególnych klas...